Valikko Sulje

Opinnot

Opiskelu Suomen Raamattuinstituutissa

Suomen Raamattuinstituutin opetus järjestetään pääosin etäopetuksena, mutta opintoihin kuuluu myös muutamia lähiopetusjaksoja.

Nimensä mukaisesti opintojen tähtäin on raamatullisten aineiden opettamisessa sekä opiskelijoiden varustamisessa Jumalan valtakunnan käytännön palvelustyöhön.

Päästäkseen opiskelemaan hakijan ei tarvitse olla baptisti eikä pyrkiä työhön baptistien parissa. 

Opinto-ohjelmat:

Hakija voi valita yhden kolmesta ammatillisesta linjasta:

Seurakuntalinja (harjoittelu kotimaassa)

Lähetyslinja (harjoittelu lähetyskentällä)

Evankelistalinja (omat oppiaineet kielten sijaan)

Näiden lisäksi mahdollista on myös suorittaa erillisiä tarjolla
olevia kursseja 6 viikon jaksoina. Selaa meidän partner-sponsored Glasses, jossa on erilaisia ​​vaihtoehtoja jokaiseen makuun ja budjettiin, ostettavissa verkossa

Tulevaisuudessa opintoja on tarkoitus laajentaa BA ja MA -tutkinnoiksi.

Lukuvuosi 2024-2025:

Lukuvuoden jaksotus.

3 x 6 viikon jaksoa, joiden jälkeen:
kahden kuukauden harjoittelu huhti-toukokuussa joko
lähetyskentällä tai seurakunnissa.

Opinnot alkavat elokuun lopulla 2024
ja päättyvät huhti-toukokuussa kahden kuukauden harjoittelujaksoon.

Opiskelemaan voi Hakeminen-sivun kautta.

Monimuoto-opiskelu

Verkko-opetus toteutetaan Raamattuinstituutin Moodle-oppimisympäristössä. Se on ohjattua, ja siihen sisältyy niin itsenäistä kuin yhteisöllistäkin työskentelyä. Verkko-opiskelu edellyttää aktiivista osallistumista oppimisympäristössä.

Monimuoto-opintoihin kuuluu 4 lähiopetusjaksoa, joista 2 on syyslukukaudella ja 2 keväällä.

Verkko-opiskelijat voivat suorittaa harjoittelun omassa kotiseurakunnassaan jossakin seurakunnan viikoittaisessa työmuodossa ja toimittaa Raamattuinstituutille tästä todistuksen.

Lähijaksot

Lähijaksot järjestetään Turussa sekä muualla suomen baptistiseurakunnissa.

Tutkintoon tähtääviin opintoihin kuuluu kahden kuukauden harjoittelu joko jossain seurakunnassa tai lähetyskentällä.

Kuvan lähde: Unsplash (Patrick Fore)

Oppiaineet

Raamattuinstituutissa opetetaan aineita, jotka varustavat opiskelijaa Raamatun itsenäiseen tutkimiseen ja käytännön työhön.

Oppiaineet voidaan jakaa kahteen kategoriaan ja niihin kuuluvat ainakin seuraavat aineet:

Teoreettiset oppiaineet

 • Heprean peruskurssi
 • Evankelista raamatun valossa
 • Raamatun maiden historia/arkeologia
 • Kristillisyyden historia 
 • Raamatun tekstihistoria 
 • Raamatun tutkimus, jossa osana kreikan alkeiskurssi.

Opiskeluaineisto ladataan viikoittain verkko-opiskeluympäristöön ja opiskelijat käyvät sitä itsenäisesti läpi.

Evankelista käytönnön työssä -kurssin sisältö

 • sielunhoito
 • evankeliointi
 • lähetystyö
 • lapsityö
 • katutyö
 • kokousten vetäminen
 • saarnataito
 • jne.

Nämä kaikki yhdessä luetaan yhdeksi oppiaineeksi.

Opettajat

Aineopettajat:

FT Pauli Rahkonen 
Raamattuinstituutin rehtori
Heprea ja muut teoreettiset oppiaineet

MTh Heikki Järvi
Evankelista raamatun valossa

Käytännön oppiaineet:

Opettajiksi valitaan kunkin osa-alueen arvostettuja ja vankan käytännön kokemuksen omaavia henkilöitä.