Valikko Sulje

Opinnot

Opiskelu Suomen Raamattuinstituutissa

Suomen Raamattuinstituutin opetus järjestetään pääosin etänä, mutta lähiopiskelu on mahdollista, mikäli lauantain kurssille ilmoittautuu riittävästi lähiopiskelijoita.

Nimensä mukaisesti opintojen tähtäin on raamatullisten aineiden opettamisessa sekä opiskelijoiden varustamisessa Jumalan valtakunnan käytännön palvelustyöhön.

Päästäkseen opiskelemaan hakijan ei tarvitse olla baptisti eikä pyrkiä työhön baptistien parissa. 

Opinto-ohjelmat:

Hakija voi valita yhden kolmesta ammatillisesta linjasta:

Seurakuntalinja (harjoittelu kotimaassa)

Lähetyslinja (harjoittelu lähetyskentällä)

Evankelistalinja (omat oppiaineet kielten sijaan)

Näiden lisäksi mahdollista on myös suorittaa erillisiä tarjolla
olevia kursseja 6 viikon jaksoina.

Tulevaisuudessa opintoja on tarkoitus laajentaa BA ja MA -tutkinnoiksi.

Lukuvuosi 2022-2023:

Lukuvuoden jaksotus.

3 x 6 viikon jaksoa, joiden jälkeen:
kahden kuukauden harjoittelu huhti-toukokuussa joko
lähetyskentällä tai seurakunnissa.

Opinnot alkavat syyskuun alussa 2022
ja päättyvät huhti-toukokuussa kahden kuukauden harjoittelujaksoon.

Opiskelemaan voi Hakeminen-sivun kautta.

Lähiopinnot

Lähiopetus järjestetään Turun baptistiseurakunnan tiloissa osoitteessa Luostarinkatu 12, Turku. 

Opiskelijat järjestävät itse majoituksen ja ruokailut opiskelujensa ajalle. 

Tutkintoon tähtääviin opintoihin kuuluu kahden kuukauden harjoittelu joko jossain seurakunnassa tai lähetyskentällä.

Monimuoto-opiskelu

Verkko-opetus toteutetaan Raamattuinstituutin Moodle-oppimisympäristössä. Se on ohjattua, ja siihen sisältyy niin itsenäistä kuin yhteisöllistäkin työskentelyä. Verkko-opiskelu edellyttää aktiivista osallistumista oppimisympäristössä.

Monimuoto-opintoihin kuuluu 4 lähiopetusjaksoa, joista 2 on syyslukukaudella ja 2 keväällä.

Verkko-opiskelijat voivat suorittaa harjoittelun omassa kotiseurakunnassaan jossakin seurakunnan viikottaisessa työmuodossa ja toimittaa Raamattuinstituutille tästä todistuksen.

Kuvan lähde: Unsplash (Patrick Fore)

Oppiaineet

Raamattuinstituutissa opetetaan aineita, jotka varustavat opiskelijaa Raamatun itsenäiseen tutkimiseen ja käytännön työhön.

Oppiaineet voidaan jakaa kahteen kategoriaan ja niihin kuuluvat ainakin seuraavat aineet:

Teoreettiset oppiaineet

 • Heprean peruskurssi
 • Evankelista käytännön työssä
 • Raamatun maiden historia/arkeologia
 • Kristillisyyden historia 
 • Raamatun tekstihistoria 
 • Raamatun tutkimus, jossa osana kreikan alkeiskurssi.

Yllä mainittuja opiskellaan pääsääntöisesti maanantaista torstaihin.

Läsnäolevien opiskelijoiden kanssa päivät aloitetaan rukouksella ja päätetään tutkimalla yhdessä Raamattua hyviä apuvälineitä hyödyntäen.

Käytännön ammatilliset oppiaineet

 • sielunhoito
 • evankeliointi
 • lähetystyö
 • lapsityö
 • katutyö
 • kokousten vetäminen
 • saarnataito
 • jne.

Lauantaisin koululle saadaan vierailijoita opettamaan näitä käytännön seurakuntatyössä tarvittavia taitoja. Nämä tunnit kuvataan ja niihin on mahdollisuus osallistua myös etänä.

Nämä kaikki yhdessä luetaan yhdeksi oppiaineeksi.

Viikko-ohjelma


La:
Lauantaisin järjestetään klo 10-13 Evankelista raamatun valossa -kurssin luentoja, joissa tutkitaan kevään aikana ainakin Markuksen evankeliumiin, Apostolien tekoihin, Roomalaiskirjeeseen, Korinttolaiskirjeisiin sekä Efesolaiskirjeeseen. Näiden lisäksi kurssilla harjoitellaan käytännössä evankelistan työssä tarvittavia taitoja. Osaan lauantaipäivistä on mahdollista osallistua, vaikkei olisikaan hakenut opiskelijaksi. Tiedotamme näistä lisää facebookissa ja Turun baptistiseurakunnan tiedotuskanavien kautta.

Opettajat

Aineopettajat:

FT Pauli Rahkonen 
Raamattuinstituutin rehtori
Heprea ja muut teoreettiset oppiaineet

MTh Heikki Järvi
Evankelista raamatun valossa

Käytännön oppiaineet:

Opettajiksi valitaan kunkin osa-alueen arvostettuja ja vankan käytännön kokemuksen omaavia henkilöitä.